VÅR VISION
Genom vår höga kompetens, goda tillgänglighet och ett gott bemötande ger vi våra patienter bästa möjlighet för en god hälsa.

VÅR VÄRDEGRUND

Tid

  • Tid är en viktig faktor för ett respektfullt och värdeskapande möte
  • Vi blir tidrika genom att fokusera på effektiva värdeskapande processer

Tillit

  • Vi tror på och är trygga med det vi står för, gör och vill utveckla
  • Vår tillit skapas i en miljö av värme, respekt, acceptans, förtroende och pålitlighet
  • Vår tillitsfulla miljö och öppna attityd är förutsättning för nytänkande och kreativitet

Tillsammans

  • Teamet är grunden för vårt arbete. Vår samlade kompetens är avgörande för vår framgång. Teamarbetet anpassas utifrån varje patients unika behov och situation. Vi ser patienten som en viktig resurs i teamet
  • Öppenhet, dialog, information som garant för allas delaktighet
  • Allas skyldighet att delta i utvecklingsarbetet
new york city computer repair
plastic surgery atlanta