Anette Hammarström är vår astma/KOL- sköterska. Hon håller i vår astma/KOL-mottagning och är även utbildad inom rökavvänjning. Hon har mångårig erfarenhet av verksamheten. Förutom spirometrier (lungfunktionstester) i utredningssyfte så kan vi även erbjuda uppföljande besök av patienter med astma/KOL samt rökavvänjning. Du bokar Anette via tfnnr 0226-48 90 00.

Anette Hammarström

Distriktssköterska, Astma/KOL