Distriktssköterska Victoria Norin Wikman ansvarar för AVK/Waran-mottagningen. Hon har utbildning i blödnings- och trombossjukdomar (=blodproppar). Vi ordinerar och kontrollerar blodförtunnande medel (t ex Waran) till patienter med kardiologiska sjukdomar t.ex. förmaksflimmer, inopererade hjärtklaffar samt ventromboser. Vi utför mätning av kompressionsstrumpa efter djupventrombos. Samarbete sker mellan läkare, blodtryckssjuksköterska och diabetessjuksköterska för bl.a. årskontroller.
PK-provtagning sker på vårdcentralen på morgnarna.

Victoria Norin Wikman

Distriktssköterska, AVK