Ohälsosamma levnadsvanor kan leda till hjärt-kärlsjukdom och andra sjukdomar. På vår hjärt-kärlmottagning kan vi kartlägga riskfaktorer och ge livsstilsråd för att förebygga detta stora folkhälsoproblem. Eva Lindström ansvarar för hjärt-kärl-mottagningen i samverkan med våra läkare.
Förutom vanliga blodtrycksmätningar kan dygnsmätning av blodtrycket s.k. 24 timmars ambulatoriskt blodtrycksmätning erbjudas. Det finns också möjlighet att låna en blodtrycksapparat för att mäta blodtrycket hemma i lugn och ro. Årlig uppföljning vid kranskärlssjukdom såsom hjärtinfarkt sker hos våra läkare.

Eva Lindström

Distriktssköterska, Blodtryck/Hjärt-kärl