På diabetesmottagningen arbetar Karin Hofling i samråd med våra distriktsläkare. Karin har specialistutbildning i diabetes inom flera olika områden, bland annat diabetes och äldre samt pedagogik. Hon har dessutom lång erfarenhet av diabetesvård inom primärvård.
Vi kan erbjuda utbildning och information till dig med diabetes och din/dina närstående i syfte att ge ökad kunskap om sjukdomen, både individuellt eller i grupp.
Vi arbetar även förebyggande mot diabetessjukdom genom att erbjuda information och vägledning i livsstilsfrågor för personer med pre-diabetes, vilket är ett förstadium till sjukdomen.
Vår målsättning är att du som patient och din/dina närstående känner er delaktiga i vården samt att vården utformas efter ditt behov för att minska riskerna för komplikationer.
Vi samarbetar med andra vårdgivare kring diabetessjukdom exempelvis dietist och fotterapeut.
Diabetesvården på vår mottagning grundar sig på de nationella riktlinjer och målsättningar som Socialstyrelsen fattat. Detta innebär att vi strävar efter att kalla dig för kontroll med avseende på diabetes två gånger per år.
Om du har frågor och problem kring diabetes, pre-diabetes, blodsockermätare med mera är det hit du kan vända dig för råd eller tidsbokning.

Karin Hofling

Distriktssköterska, Diabetessköterska