För närvarande har vi fem läkare fast anställda; distriktsläkarna Annika Trenkle, Susanne Sackemark, Sven Ahnlund, Peter Kharchi Hagland och ST-läkare Johnny Örnberg. Just nu under 6 månader har vi även underläkare Totte Stålberg som gör sin AT-tjänstgöring hos oss.

Du bokar läkartid via vår sjukvårdsupplysning. Akuta tider samma dag efter behov samt planerade tider för det som inte är så brådskande.

Annika Trenkle

Distriktsläkare

Susanne Sackemark

Distriktsläkare

Sven Ahnlund

Distriktsläkare

Peter Kharchi Hagland

Distriktsläkare

Johnny Örnberg

ST-läkare

Totte Stålberg

AT-läkare