För närvarande har vi sju distriktssköterskor anställda: Jaana Wisén, Anette Hammarström, Lena Andersson, Eva Lindström, Victoria Norin Wikman, Karin Hofling samt Sofia Storsved. Du bokar tid till sköterskan via vår sjukvårdsupplysning 0226-48 90 00. Akuta tider samma dag efter behov samt planerade tider.

Jaana Wisén

Distriktssköterska, enhetschef

Anette Hammarström

Distriktssköterska, astma/KOL

Lena Andersson

Distriktssköterska, inkontinens

Eva Lindström

Distriktssköterska, blodtryck/hjärt-kärl

Victoria Norin Wikman

Distriktssköterska, AVK (blodförtunnande)

Karin Hofling

Distriktssköterska, diabetes

Sofia Storsved

Distriktssköterska