Det finns tillfällen i livet då en samtalskontakt är ett sätt att komma vidare och må bättre. Kanske upplever du svårigheter att hantera en livssituation, sorg, kris, nedstämdhet/depression, oro/ångest eller stress.

KBT står för kognitiv beteendeterapi och betyder att man arbetar med att förändra sina tankar, känslor och handlingsmönster. Terapin är mer inriktad på nuet och framtiden, än på det förflutna. Hos oss på Vårdcentral Koppardalen finns två KBT-terapeuter. Kristina Eld är förutom KBT-terapeut, även en av våra fyra delägare samt legitimerad specialistsjuksköterska inom psykiatri. Birgitta Hellström är förutom KBT-terapeut även ART-instruktör.

ART betyder Aggression Replacement Training och det är en metod som grundas på kognitiv beteendeterapi. Syftet är att utveckla social kompetens och beteendemässiga strategier för att underlätta i vardagen.

ART består av tre nivåer:

•Socialfärdighetsträning: Bli medveten om samt träna sina sociala färdigheter för att på bästa sätt samspela med andra människor.
•Ilskekontrollträning: Lära sig att känna igen och hantera situationer med hjälp av självkontroll gentemot andra personer i sin närhet.
•Moralträning: Träning i moraliskt resonerande. Baseras på gruppdiskussioner.

Välkommen att ringa oss på 0226-48 90 00 för att höra mer om KBT och ART.

Kristina Eld

KBT-terapeut

Birgitta Hellström

KBT-terapeut/ART-instruktör