På vår livsstilsmottagning kan du få råd och stöd till livsstilsförändring för att förebygga eller förhindra återinsjuknande i livsstilsrelaterade sjukdomar exempelvis hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller KOL. Samarbete mellan KOL-sköterska, hjärt-kärl sköterska, diabetes sköterska och läkare kommer att ske. Vi kan tex erbjuda rökavvänjningsstöd, kostråd och fysisk aktivitet på recept.