En psykolog inom mödra- och barnhälsovården (MHV/BHV) tar emot blivande föräldrar, barn 0-6 år och deras föräldrar för föräldrastöd, psykologiska bedömningar, föräldrakonsultationer, korttidsbehandlingar samt genomför barnutredningar på BVC-nivå.

Du kan få kontakt med vår psykolog antingen genom barnavårdscentralen (BVC) eller vår barnmorska på mödravårdscentralen (MVC).

KONTAKTERNA KAN GÄLLA:
• Hur det är att vänta/föda barn
• Hur familjen mår under nyföddhetsperioden
• Föräldrarådgivning – exempelvis syskonsvartsjuka, trots, sömnproblem
• Psykologbedömning av barn

Vår psykolog heter Lena Högberg-Wallmark.

Lena H-W